gallery/logo_a4_fc kopie zonder wit

Mediation

gallery/divorce-619195__480

Relatie mediation

                                                           In iedere relatie loopt het soms wel eens even niet helemaal zoals je zou willen. Maar in sommige    

                                                           gevallen neemt dit structurele vormen aan en loopt een relatie hierdoor al lange tijd stroef. Eén of beide

                                                           partners voelen zich in toenemende mate niet happy in de relatie.

                                                           Gesprekken verharden of verliezen aan inhoud. En vaak gaan, al dan niet uitgesproken, verwachtingen    

                                                           over en weer steeds verder uiteenlopen. Begrip en/ of wederzijds respect neemt af en langzaam maar

                                                           zeker groeien partners steeds verder uit uit elkaar. Al deze zaken zijn vaak voedingsbodem voor grote

                                                           relatieproblemen die er uiteindelijk toe leidt dat (één van de) partners aangeeft te willen scheiden.

                                                         

Het is bewezen dat 20 a 30% van de mensen die aangeven te willen scheiden nog altijd van elkaar houden, maar geen weg meer weten met de onstane situatie en deze ook niet onveranderd voort willen/ kunnen zetten. Mensen met relatie problemen zijn vaak vooral bezig met de tekortkomingen van de ander. Hierdoor kan het op enig moment lastig of zelfs onmogelijk worden om nog positieve dingen van de ander te kunnen zien. Soms gaan conflicten een eigen leven leiden, waarbij datgene waar het echt om draait op de achtergrond raakt. In zo'n situatie kan relatie mediation uitkomst bieden! Vaak is gebrek aan (goede) communicatie de oorsprong van relatieproblemen. Relatie mediation is een proces waarbij de partners, onder begeleiding van de mediator, samen onderzoeken of herstel van hun relatie mogelijk is. De mediator helpt om weer met elkaar in gesprek te raken en elkaar ook weer echt te horen. Tijdens de gesprekken wordt ook besproken hoe partners anders op elkaar kunnen reageren waardoor negatieve spiralen doorbroken kunnen worden en gesprekken weer constructief worden. Hierdoor ontstaat inzicht in elkaars frustraties en verlangens. En waar inzicht toeneemt groeit vaak ook het begrip voor elkaar. Dit creëert de ruimte om samen te kijken naar mogelijke aanpassingen en veranderingen.

Relatie mediation leidt ofwel naar inzichten die ruimte bieden voor herstel ofwel het maakt duidelijk dat een relatie breuk echt de enige optie is. Ook wanneer de uitkomst is dat de relatie niet wordt voortgezet is relatie mediation kostbaar. Partners kunnen terug kijken op een proces waarin ze echt alles geprobeerd hebben om de relatie te redden. Vaak is in dit proces ook de basis gelegd om, als scheiding onvermijdelijk blijkt te zijn, de relatie vervolgens samen op een goede manier af te gaan sluiten. 

 

 

 

Counseling

AMI mediation werkt op het gebied van relatie mediation nauw samen met de professionals van AMI counseling.

Vanuit die samenwerking bieden we koppels de gelegenheid om het proces van relatie mediation in een setting met 4 personen plaats te laten vinden. Als hiervoor gekozen wordt zal een vrouwelijke medewerker van AMI counseling aanschuiven als tweede begeleider in het proces. Hiervoor worden overigens geen extra kosten in rekening gebracht!

Ga voor meer info over AMI Counseling naar www.amicounseling.nl

 

 

 

Echtscheiding  

Soms wordt het besluit tot echtscheiding genomen na een langslepend proces van uit elkaar groeien.

En soms gebeuren er dingen waardoor het een besluit is wat komt als donderslag bij heldere hemel.

Hoe het besluit ook tot stand komt, scheiden is en blijft een pijnlijk proces!

AMI mediation helpt en begeleidt u tijdens deze moeilijke periode.

 

Wat de aanleiding voor de echtscheiding ook is, het is voor alle partijen het beste wanneer partners met respect uit elkaar gaan.

Zeker wanneer er ook kinderen in het spel zijn. Het belang van kinderen staat bij AMI mediation altijd voorop!

Mede daarom is het zaak om de relatie tussen partners goed af te sluiten zodat deze beëindigd kan worden op een manier waarop de relatie als ouders de rest van uw leven in stand kan blijven. Mediation is hiervoor een uitstekende manier. 

 

Wat kan AMI mediation hierin voor u betekenen:

De mediator begeleidt u gedurende het gehele mediationtrajact, met als doel om samen tot goede afspraken te komen. Bijvoorbeeld over zaken die na de scheiding verdeeld moeten worden. Of de toekomstige financiën. En zeker omtrent het ouderschapsplan en de zorg voor de kinderen.

Het voordeel van mediation is dat partners gezamenlijk tot afspraken komen in plaats van zich te moeten schikken in door de rechter opgelegde uitspraken. Hierdoor kan in onderling overleg vorm worden gegeven aan die dingen die juist voor de toekomst belangrijk zijn.

 

Uiteraard kan mediation uitsluitend worden toegepast in het geval van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Als één van de partners niet instemt in een scheiding is een gang naar de rechter de enige manier. Alle afspraken die tijdens de mediation zijn gemaakt worden vastgelegd in een convenant. Dit convenant wordt eerst in concept naar beide partners gestuurd ter goedkeuring. Wij raden u aan het convenant pas te ondertekenen als het voor u duidelijk is waar u voor tekent en wat de gevolgen er van zijn. Wij zullen het door u getekende convenant, alsook het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, indienen bij de rechtbank. Op het moment dat de rechter de scheiding uitspreekt is deze een feit. De rechter neemt het convenant op in zijn uitspraak, hierdoor zijn alle gemaakte afspraken afdwingbaar. Dus mocht er in de toekomst onenigheid ontstaan dan is een gang naar de rechter niet nodig. Indiening van een gemeenschappelijk verzoek heeft grote voordelen: u hoeft niet zelf naar een advocaat of rechtbank, waardoor u flink kunt besparen op de kosten.

Kortom AMI mediation begeleidt u gedurende het hele proces totdat de scheiding geregeld is. U bent bij AMI mediation aan het juiste adres voor zaken als: ouderschapsplan, alimentatieberekeningen, boedelverdeling, echtscheidingsconvenant en gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding.

 

 

 

Andere geschillen

                                                               Uiteraard is echtscheiding slechts één van de situaties waarin mediation helpend kan zijn.

                                                               Overal waar partijen met elkaar in conflict raken is mediation inzetbaar om de betrokken partijen te

                                                               helpen weer met elkaar in gesprek te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geschillen tussen buren,

                                                               onenigheid over een erfenis of familieruzies. Zeker in dit soort situaties, waarin het meer dan         

                                                               wenselijk is dat de relatie in goede harmonie voortduurt, is het belangrijk om geschillen met elkaar

                                                               goed op te lossen. In de praktijk is gebleken dat mediation bij uitstek het proces is om u hierbij tot      

                                                               duurzame oplossingen en afspraken te komen. 

                                                               AMI mediation is altijd tot uw beschikking om u hierin te begeleiden.

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/chris-sabor-qlaot0VrqTM-unsplash
gallery/toa-heftiba-_UIVmIBB3JU-unsplash